Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

De vraag “hoeveel zonnepanelen heb ik nodig” is de eerste stap om afscheid te nemen van de elektriciteitsrekeningen van energiebedrijven. Een leven waarin de beoordeling gaat over de dalende prijzen van fotovoltaïsche apparatuur, en niet over de voortdurende verhogingen van de tarief vlaggen, is zeker positiever.

Het gebruik van zonne-energie is de laatste jaren sterk toegenomen, en het is niet moeilijk deze groeiende acceptatie te begrijpen. Of het nu om de economische reden is of om de duurzame oplossing, het is onmogelijk om het feit te negeren dat zonne-energie vandaag de dag de beste manier is om woningen en industrieën draaiende te houden.

Het gaat immers om een energievorm die weinig impact heeft op de werking ervan en tegelijk besparingen oplevert voor de consument. De initiële kosten zijn misschien wat de meeste mensen ervan weerhoudt om zonnepanelen op hun huis te laten plaatsen.

Maar het lijdt geen twijfel dat de economie, aan het eind van de berekening, elke initiële investering waard is. Voor wie op lange termijn denkt, is zonne-energie al een realiteit, en op dat moment rijst de vraag waar dit artikel mee begon.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
Voor degenen die overwegen dit systeem in hun huis of bedrijf te installeren, is het belangrijk te berekenen hoeveel zonnepanelen nodig zullen zijn om in de plaatselijke behoefte te voorzien.

Om jouw berekeningen te vergemakkelijken, hebben wij enkele factoren gescheiden waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van de berekening. Laten we het vanaf het begin rechtzetten.

Wat zijn zonnepanelen?
Zonnepanelen zijn, in het kort, platen die zonlicht absorberen en omzetten in elektrische energie. Deze modules zijn voorzien van fotovoltaïsche cellen, die de energie van fotonen absorberen en deze overdragen op hun elektronen.

Tijdens dit proces wordt de energie van het foton overgedragen op een elektron en met zijn nieuw verworven energie wekt het elektron een stroom op in een elektrisch circuit. Vergeet niet dat een fotovoltaïsch zonnepaneel verschilt van een thermische zonnecollector, die als functie heeft water te verwarmen met behulp van zonlicht.

Factoren die van invloed zijn op het aantal panelen

 1. Geografische positie
  Elke regio heeft een ander type blootstelling aan de zon, wat van invloed zal zijn op het aantal panelen dat nodig is in een woning. Het eerste kenmerk dat in aanmerking moet worden genomen, is dus hoe de zonne-energie jouw regio bereikt.
 2. Zonne-incidentie
  Een ander detail dat in acht moet worden genomen is de inval van zonnestralen op de woning. Heeft het huis goede verlichting of is er minder zonlicht?

Ook moet worden geanalyseerd waar de zonnestralen het meest op het dak vallen, aangezien dit de plaats is waar de panelen moeten worden geïnstalleerd.

 1. Hoeveelheid verbruikte energie
  Ook moet de door het gezin verbruikte energie worden geteld. Hiervoor wordt een gemiddelde genomen van het verbruik van de laatste 12 maanden, aangezien het energieverbruik seizoensgebonden is.

Indien de plaats pas is gebouwd, kan dit gemiddelde worden gemaakt aan de hand van het vermogen van de apparaten die er zullen worden gebruikt.

 1. Beschikbare ruimte op het dak voor de installatie van de panelen
  Naast al deze kenmerken is het belangrijk de beschikbare ruimte op het dak te berekenen voor de installatie van de platen.

Maar deze analyse zal belangrijker zijn voor het bedrijf dat de installatie zal uitvoeren. Omdat zij de informatie hebben over de grootte van de zonnepanelen.

Conclusie
In het algemeen wordt geschat dat in een woning met drie personen, zal nodig zijn ongeveer 7 zonnepanelen in de installatie van de fotovoltaïsche zonne-energie-systeem, het beheren van een economie van maximaal 95% te bereiken in de elektrische energierekening.

Voor een klein tot middelgroot bedrijf zijn ongeveer 22 fotovoltaïsche zonnepanelen nodig om in de energiebehoefte van de plaats te voorzien.

Hoewel het zeker mogelijk is een zonnesysteem te installeren en vervolgens meer panelen toe te voegen om aan een grotere energiebehoefte te voldoen, is de meest pragmatische optie het systeem zo nauwkeurig mogelijk te dimensioneren op basis van de verwachte aankopen, zoals airconditioners en koelkasten.

In alle gevallen is het van essentieel belang om professionele hulp te krijgen. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de installatie van zonnepanelen beschikken over de nodige kennis om de energiecapaciteit van de panelen beter te bestuderen en voor elke situatie de beste oplossing aan te geven.

Beheren van vastgoed

Vastgoedbeheer Amsterdam: de kosten

Vastgoedbeheer is het beheer van alle processen die inherent zijn aan de verhuur van een onroerend goed. Van het proces van het beheer van de huurportefeuille, de verdeling van de betalingsbewijzen aan de huurders, de strategische planning, enzovoort.

Net als de verkoop van een onroerend goed, hoeft huren geen uniek proces te zijn (en zou het ook niet moeten zijn). Het huren van een woning hoeft niet het einde te betekenen van de relatie tussen verhuurder en makelaar.

En daarom is het beheerbedrijf een fundamenteel onderdeel van het onderhouden van deze oprechte relatie. Van het bijstaan van de eigenaar van het onroerend goed, met contracten, inspecties, documentatie, garanties tot uitzettingsprocedures en het herstellen van alledaagse problemen.

Administratiekosten voor onroerend goed
Zeker, indien de makelaar het werk van het beheer en de handhaving van het huurcontract verricht, is het noodzakelijk dat hij daarvoor een vergoeding ontvangt. Maar hoeveel moet er betaald worden?

Er zijn twee belangrijke beheerskosten voor onroerend goed.

De eerste vergoeding heeft alleen betrekking op de bemiddeling van het onroerend goed. Met andere woorden, wanneer de eigenaar van een onroerend goed gebruik maakt van de diensten van een makelaarskantoor om het onroerend goed te adverteren en te verhuren. Echter, zonder administratieve verantwoordelijkheid hiervoor.

Indien de eigenaar het makelaarskantoor om iets vraagt dat extra kosten met zich meebrengt, zoals reparaties of renovatie van het onroerend goed, wordt de waarde van deze dienst berekend en opgenomen in de administratiekosten.

En ten tweede zijn er de administratiekosten voor het huren van een woning. Dit is een maandelijkse vergoeding die aan de makelaar wordt betaald.

Dit verschilt van situatie tot situatie en moet worden overeengekomen tussen de verhuurder en de onderneming die het onroerend goed beheert. Met andere woorden, het percentage stijgt naarmate ook het werk van de beheerder toeneemt.

Waarom werken met property management

Werken met onroerend goed beheer impliceert voortdurende aandacht. Voornamelijk als het gaat om problemen oplossen. Het is juist om die reden dat de eigenaars dit werk aan het vastgoedbedrijf toevertrouwen.

Zeker, het hebben van een goede prestatie van jouw makelaarskantoor op dit gebied zal een enorme waarde genereren voor de klant. Het inschakelen van een makelaarskantoor voor het beheer van onroerend goed kan je dus, naast professionele stabiliteit, een snelle toename van jouw cliënteel mogelijk maken.

Uiteraard mag niet uit het oog worden verloren dat je met een goede dienstverlening jouw klanten trouw maakt, waardoor de cyclus van contracten en bijgevolg de recurrente inkomsten van de vastgoedonderneming toenemen. Dit is essentieel, want je wint in hoeveelheid.

Een ander groot voordeel van het werken met property management is ten slotte de mogelijkheid tot verkoop. Bijvoorbeeld:

Je werkt al 2 jaar of zo met een huisbaas. En je hebt goed werk verricht met het beheren van zijn huur. Dan, op een bepaald moment, denkt deze eigenaar erover om het eigendom te verkopen. Het ligt voor de hand dat de makelaar de eerste zal zijn die wordt benaderd om deze verkoop te doen. En met deze onderhandeling zijn jouw kansen op het verkrijgen van een aanzienlijke winst groter.

Vastgoedbeheer: de belangrijkste stappen

Er is een methodologie en een proces betrokken bij het beheer van onroerend goed, maar wij hebben in enkele stappen de fundamentele stappen kunnen scheiden, zodat je van jouw onroerend goed bedrijf een succesvolle beheerder kunt maken.

Stap 1 – Commercieel
In deze eerste stap wordt uitsluitend commerciële informatie geconcentreerd. Bijvoorbeeld:

 • Vastleggen van panden te huur;
 • Bekendmaking van te verhuren eigendommen;
 • Klantendienst trechter;
 • Opstellen van het huurcontract;
 • Ondertekening van het contract en inspectie.

Stap 2 – Beheer van eigendom contracten

Zodra het huurcontract is ondertekend, begint jouw werk als makelaar in onroerend goed beheer. Bijvoorbeeld:

 • Uitreiken van rekeningen en kwitanties;
 • Inning van de huur;
 • Controle van de kosten voor de huur (water, elektriciteit, flat enzovoort);
 • Overdracht van huur aan de verhuurder;
 • Afgifte van bewijs van betaling;
 • Aanpassing van de huurprijzen.

Stap 3 – Beëindiging van de huurovereenkomst

 • Berekening van beëindiging;
 • Documentatie;
 • Voorwaarden en onderhandelingen voor het vertrek van de huurders.

Kortom, de vastgoedbeheerder is verantwoordelijk voor het bemiddelen van de relatie tussen verhuurder en huurder. Met als doel deze communicatie comfortabeler en transparanter te maken.

Het biedt ook een leidraad voor de bovengenoemde kwesties en voorkomt miscommunicatie tussen de betrokken partijen.

BTW eenvoudig berekenen

BTW berekenen, hoe doe je dat?

In Nederland is het zo geregeld dat er verschillende belastingen worden berekend over inkomsten en uitgaven die we doen. Een bekende daarvan is de BTW. Wanneer we iets in de winkel kopen is het namelijk bijna altijd zo dat we hier BTW over moeten berekenen. Gelukkig wordt dit eigenlijk altijd al door de ondernemer van de winkel berekend, maar je wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan. Met die reden is het dan ook een goed idee om te weten hoe je Btw het beste kunt berekenen en dat laten we je verderop in deze tekst zien. Eerst gaan we uitleggen wat BTW is, waar Btw voor staat en waarom we in de winkel BTW moeten betalen.

Wat is BTW eigenlijk?

De afkorting BTW staat voor belasting toegevoegde waarde. De BTW wordt dan ook berekend als een vorm van omzetbelasting en dan de belasting die de Belastingdienst vraagt van ondernemers. De ondernemer is dan ook degene die in de meeste gevallen het bedrag berekend. De ondernemer is namelijk ook degene die dit bedrag moet afstaan aan de belastingdienst. Het bedrag wat hij berekend als BTW mag in geen gevallen gebruikt worden voor hemzelf. Hij mag dit dus niet gebruiken en ook niet zelf houden. Elk jaar is de ondernemer verplicht om aangifte te doen van de omzet die hij behaald heeft en dan wordt dus ook gekeken naar de belasting die hij heeft afgedragen naar aanleiding van de omzet die hij heeft behaald. Het kan dan zijn dat hij te weinig betaald heeft en hij nog aanvullend iets moet betalen of dat hij nog iets terugkrijgt.

Verschillende tarieven BTW

Er zijn in Nederland vier verschillende categorieën waar producten en diensten onder kunnen vallen. Zo is er allereerst een categorie die vrijgesteld is van alle BTW. Vervolgens zijn er nog drie categorieën wat betreft percentages. Dit zijn 21 procent, 9 procent en 0 procent. We gaan al deze categorieën doornemen.

De eerste categorie is de vrijgestelde categorie. Onder deze categorie valt bijvoorbeeld de gezondheidszorg, maar ook begrafenisonderneming. Daarnaast vallen kinderopvang en jeugd- en jongerenwerk ook onder deze categorie. Over deze categorie wordt geen BTW berekend en dit mag dus ook niet afgetrokken worden wat betreft de belasting.

De volgende categorie is de 0 procent categorie. Het verschil tussen deze groep en de vrijgestelde groep zit hem in het feit dat deze categorie wel afgetrokken mag worden van de voorbelasting. In deze categorie vallen niet veel producten en diensten, maar je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan internationale handen of internationaal personenvervoer.

De volgende categorie is de 9 procent categorie. De bekendste producten in deze categorie zijn voedingsstoffen en water. Wanneer je spullen koopt bij de groenteboer vallen deze dus bijvoorbeeld onder deze categorie en wanneer we BTW berekenen dan kiezen we voor het 9% tarief, maar ook bij een aantal andere producten. Denk bijvoorbeeld aan kunst of boeken. Ook werkzaamheden van kappers en werkzaamheden aan ee woning vallen onder deze categorie.

De laatste categorie is de grootste categorie van 21 procent. Onder deze categorie valt alles wat niet onder de andere categorieën valt. Alles in de supermarkt dus wat niet onder de andere tarieven valt, maar ook alles wat je koopt in een speelgoedwinkel valt onder de 21 procent btw. Daarnaast vallen dus ook de rest van de diensten die niet onder een van de eerdere categorieën vallen onder deze categorie.

BTW berekenen, hoe doe je dat?

Vervolgens gaan we nog kijken naar hoe je dit precies kunt berekenen. Meestal wordt dit wel gedaan door de ondernemer, maar wanneer dat niet zo is, kun je dit gemakkelijk zelf berekenen. De eerste manier is makkelijker met een rekenmachine. Je vermenigvuldigd dan het bedrag met 1,21 of 1,09. De 1,21 is natuurlijk bij 21 procent en de 1,09 is bij 9 procent. Stel je voor dat 10 het bedrag is en je dit vermenigvuldigd met 1,09 dan kom je dus uit op 10,90 euro. De andere manier is makkelijker uit het hoofd te berekenen. Bij deze categorie deel je het totaalbedrag door 100 en vermenigvuldig je de uitkomst met bijvoorbeeld 9. Ook dit is een makkelijker manier om de Btw te berekenen en kom je ook niet voor verrassingen te staan uiteindelijk.

Mannen pakken

Stijlvolle pakken van Pauw

Er wordt wel eens gezegd dat een pak de man maakt en dat is vrijwel ook altijd wel zo. Als mannen stijlvolle pakken dragen met een goede pasvorm, dan ziet de man er inderdaad veel verzorgder uit dan wanneer hij een pak draagt dat helemaal niet goed bij hem past of ook helemaal niet goed aansluit bij zijn lichaam. Daar is het bedrijf Pauw het ook helemaal mee eens. Dit bedrijf heeft als belangrijke regel dat een pak als een tweede huid moet zitten. Dit is niet voor niks, want een pak moet er niet alleen modieus en stijlvol uitzien, maar moet ook comfortabel zitten. Dit kan alleen wanneer er gebruik wordt gemaakt van goede en stevige materialen en wanneer de materialen ook goed aanvoelen op de huid. Pauw heeft met dit motto een enorme collectie aan prachtige kleding samengesteld van verschillende merken en is daardoor nu een echte koploper op het gebied van mode en fashion.

De uitgebreide collectie van Pauw

Pauw was in het allereerste begin nog niet eens zo heel bekend. Het was een website waar een kleine collectie aan kleding op werd verkocht. Maar dit veranderde wel toen het een bredere collectie aan kleding van verschillende merken begon te verkopen. De website heeft zich nu ontwikkeld als een van de grootste websites die er maar zij in Nederland. Door de kleding tegen voordelige prijzen te verkopen is het een website waar iedereen wel graag een bezoekje brengt. De website is zeer overzichtelijk en wordt constant up-to-date gehouden met de laatste kledingstukken van de verschillende merken. De website streeft ernaar om alle klanten tevreden te houden en gaat daarom voor transparantie op het gebied van bestellingen en de leveringen. Zo heb je met een eigen account altijd duidelijk inzichtelijk in wat je hebt besteld en wanneer je bestellingen geleverd zullen worden. Een van de belangrijkste eigenschappen van de website is de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak. Waar je bij sommige websites wat langer op zoek bent naar bepaalde producten, kom je hier heel makkelijk uit bij de verschillende kledingstukken waar je op zoek naar bent en de bijbehorende prijzen.

Dit komt vooral omdat je op de website gebruik kunt maken van handig in te stellen filters. Deze filters bieden je de mogelijkheid om binnen de zeer uitgebreide collectie te zoeken op bepaalde kledingstukken of merken, maar ook binnen bepaalde prijsklassen en zelfs op kleuren. Door deze handige navigatieopties ben je sneller bij de producten waar je op zoek naar bent en kun je makkelijk en snel je gewenste aankopen doen.

Verschillende merken

De website Pauw is een website waar je terecht kunt voor allerlei soorten kleding van verschillende merken. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan merken zoals Kiton, Briono, Aspesi, Valstar en Slowear. Dit zijn allerlei grote namen die bij verschillende modebewuste mensen een belletje zal doen rinkelen. Naast deze webshop zijn er ook verschillende fysieke winkels waar je een bezoekje aan kunt brengen. De meeste winkels zitten in Amsterdam. Daarnaast zijn er ook speciale winkels die alleen voor vrouwen zijn. Dit zijn de Pauw Vrouwen winkels. Ga zeker eens op bezoek of bekijk de website of er ook iets leuks voor jou bijzit.

Mijn ervaring met Pauw

Ik ben niet iemand die graag naar een fysieke winkel toegaat om kleding te kopen. Het liefste kijk ik op het internet en bezoek ik verschillende kledingsites op zoek naar weer iets nieuws voor in mijn kast. Daarbij heb ik niet altijd een groot budget, dus ben ik echt van het zoeken naar aanbiedingen of sales. Door specifiek op zoek te gaan naar aanbiedingen, kwam ik ook uit bij de website Pauw.com. Ik had hier nog nooit eerder van gehoord, maar wel van de merken die op de website werden aangeboden. Het leek me wel wat om hier eens wat te bestellen. Ik had die maand wat meer te besteden en ik zag de verschillende merken voorbij komen. Er zaten kledingstukken bij die aardig prijzig waren en waarvoor ik normaal niet zou gaan. Maar van het merk 100 hands zag ik dat er wat aanbiedingen bij waren. Daar heb ik wat kledingstukken van gekocht. De levering was super en de manier van bestellen ook. Ik ben echt blij met Pauw en ik houd de website zeker in de gaten!

Kenmerken van staal plasma snijden

Voor het snijden van metalen worden verschillende methoden gebruikt, die van elkaar verschillen wat betreft efficiëntie en kosten. Slechts enkele methoden worden gebruikt om industriële problemen op te lossen, andere kunnen in het dagelijks leven worden gebruikt. De doeltreffendheid van het snijden op deze manier wordt alleen beperkt door de juiste keuze van de installatie en de ervaring van de meester. Wat is plasma snijden? Op welk principe is het werk gebaseerd? Op welke gebieden wordt deze methode gebruikt om metalen te snijden?

Grondbeginselen van plasma snijden

Om de grondbeginselen van het snijden van metaal met de plasma methode te begrijpen, moet men eerst weten wat plasma is. De uiteindelijke kwaliteit van de snede zal afhangen van het begrip van de wijze waarop het plasma is aangelegd en van het principe van de werking van dit apparaat.

Plasma-hittebehandeling van metalen is afhankelijk van bepaalde parameters van de werkvloeistof of de gasstraal, die onder druk op het oppervlak van het behandelde gebied worden gericht. Om het gewenste effect te bereiken, moet de straal op de volgende niveaus worden bereikt:

Temperatuur: Voor het verschijnen van plasma moet je de lucht vrijwel onmiddellijk verhitten tot 5-30 duizend graden. De hoge temperatuur wordt bereikt door het creëren van een elektrische boog. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, ioniseert de luchtstroom en verandert hij van eigenschappen, wat leidt tot elektrische geleiding. Bij de plasma metaalverwerking technologie wordt gebruik gemaakt van ontgassers, ontvochtigings- en luchtinjectiesystemen.

Snelheid: De straal wordt onder hoge druk op het oppervlak van het materiaal gericht. Men kan zeggen dat het plasma-metaal snijden gebaseerd is op het verhitten van het materiaal tot de smelttemperatuur en het onmiddellijk blazen ervan. De werksnelheid van het mondstuk is ongeveer 2-5 km/sec.

Aanwezigheid van een elektrisch circuit: Alles over plasma-metaal snijden kan alleen in de praktijk worden geleerd. Maar sommige kenmerken moeten worden overwogen alvorens de installatie te kopen. Er zijn dus plasma’s met directe en indirecte invloed. En als het voor het eerste noodzakelijk is dat het bewerkte materiaal is aangesloten op een gemeenschappelijk elektrisch netwerk (dat als elektrode fungeert) en elektriciteit doorlaat, dan is dat voor het tweede niet nodig.

Principe van werking

Het basisprincipe van plasmametaal snijden kan als volgt worden beschreven: De compressor levert lucht aan de onder druk staande plasmabrander. De luchtstroom wordt onmiddellijk verwarmd door de inwerking van een elektrische stroom erop. Na opnieuw te zijn opgewarmd, begint de luchtmassa elektriciteit door zichzelf te laten stromen en als gevolg daarvan wordt het plasma gevormd.

Sommige plasmamodellen maken gebruik van inerte gassen in plaats van luchtstroom. Plasma snijden van metaal wordt, indien meer in detail beschouwd, uitgevoerd door een methode waarbij de snelle verhitting van het oppervlak tot de vereiste temperatuur nauwgezet wordt geleid met verdere inflatie van het gesmolten materiaal.

Tijdens de bewerking ontstaat onvermijdelijk enig puin, waaronder stansresten van plaatmateriaal of resten na het snijden van de nodige onderdelen, alsmede resten gesmolten metaal en slakken. Er zijn twee hoofdmethoden voor het verwerken van materialen, waarvan de eigenschappen van het plasmasnijden zullen afhangen. Namelijk:

Plasmastraal: In dit geval verschijnt de vlamboog direct in de plasmatoorts. De plasmabewerkingsmethode is universeel, omdat hiermee ook niet-metalen materialen kunnen worden bewerkt. Het enige nadeel is de noodzaak van regelmatige vervanging van de elektroden.

Plasmaboog: Deze optie is geschikt voor elk soort metaal dat elektriciteit door zich heen kan laten gaan. In de regel wordt plasmasnijden gebruikt voor industriële uitrusting. Het belang van deze methode is dat plasma ontstaat als gevolg van een boog die rechtstreeks ontstaat tussen de plasmatoorts en het oppervlak van het werkstuk.

Plasmasnijden werkt volgens het principe van de conventionele vlamboog, maar zonder het gebruik van conventionele elektroden. De doeltreffendheid van deze bewerkingsmethode hangt rechtstreeks af van de dikte van het te bewerken materiaal.

Nauwkeurigheid en snelheid bij het snijden

Zoals bij elke andere warmte behandelingsmethode, is er bij plasmasnijden sprake van een zekere overbelasting van het metaal, die de kwaliteit van de snede beïnvloedt. Er zijn nog andere karakteristieke kenmerken van deze methode.

Smelten van de randen: Ongeacht de wijze van verwerking van het gebruikte materiaal en de vakkundigheid van de meester die het werk vervaardigt, is het onmogelijk te voorkomen dat het oppervlak langzaam smelt bij de aanvang van het werk.

luchtkanalen

Wat zijn de toepassingen van spiraalbuis

Stalen spirobuizen worden op grote schaal gebruikt in vele industrieën, bijvoorbeeld als leidingen voor vloeistoffen en gassen. Ook voor het maken van luchtkanalen worden de buizen veel gebruikt. Het zijn ook elementen van de constructie van gebouwen en voertuigen. Stalen buizen zijn letterlijk overal te vinden – thuis, in de auto, maar ook in industriële loodsen of fabrieken.

Het is geen wonder dat er vele soorten stalen buizen met verschillende eigenschappen worden geproduceerd, aangezien zij aan het beoogde gebruik moeten worden aangepast. Spiraal gelaste stalen buizen zijn een van de soorten buizen. In dit bericht zullen wij uiteenzetten wat hen kenmerkt en waarvoor zij worden gebruikt.

Wat zijn de kenmerken van spiraal gelaste stalen buizen?

 • In de lengterichting gelaste buizen;
 • spiraal gelaste buizen.

Lassen in de lengterichting wordt het vaakst uitgevoerd bij de vervaardiging van buizen met kleine diameters, terwijl spiraal lassen bij grotere diameters wordt toegepast, hoewel er uitzonderingen op deze regel zijn. Het eerste type las loopt over de gehele lengte van de pijp evenwijdig aan de lengte.

De tweede manier is een plaat of band van staal te spiraliseren en de zijkanten te lassen. Buizen die op deze wijze zijn gelast, worden gekenmerkt door een grotere sterkte, dankzij een duurzame en betrouwbare verbinding. Zij zijn bestand tegen extreme temperaturen en chemische factoren, en hebben ook een hoge weerstand tegen corrosie.

Het gebruik van spiraal gelaste stalen buizen

Spiraal Gelaste stalen buizen worden gebruikt bij de aanleg van pijpleidingen, stadsverwarmings- en koelsystemen en drukinstallaties. Zij zullen zich overal bewijzen waar behoefte is aan grote kracht en uithoudingsvermogen.

Dankzij de mogelijkheid om spiraal gelaste stalen buizen met zeer grote diameters te produceren, worden zij in vele industrieën gebruikt . Het nadeel van een las is dat deze er niet esthetisch uitziet, zodat dit soort buizen gewoonlijk niet wordt gebruikt op plaatsen waar zij zeer zichtbaar zouden kunnen zijn. Professionals kiezen voor hen vanwege de concurrerende prijs.

Soorten stalen buizen gebruikt in de bouwindustrie

De basiskeuze bij de meeste projecten zijn gelaste stalen buizen, die tot stand komen door het snijden en vormen van plaatstalen profielen. In de laatste fase worden ze gelast, wat zich vertaalt in unieke mogelijkheden om de pijp aan te passen aan de actuele behoeften van de klant.

De materiaaldiameter kan worden gestandaardiseerd en verfijnd in termen van algemeen aanvaarde maten, maar ook worden ontworpen voor een specifieke uitvoering – ook met ongebruikelijke eisen, bijvoorbeeld in de context van doorvoercapaciteit. De beperking hier is 3200 mm, afhankelijk van de wanddikte.

Het is de moeite waard aandacht te besteden aan de kwestie van het maken van pijpen. Aangezien de productie van gelaste buizen gebaseerd is op het walsen van een stalen plaat of band in de vorm van een cilinder, is het noodzakelijk de randen vervolgens te verbinden. Het gebeurt bij hoge temperatuur. Hiervoor worden vier methoden gebruikt – lassen (stuik verbinding, overlapping, op een walserij) en elektrisch lassen.

Ongeacht de door de investeerder gekozen stalen buis is het kenmerkende van de producten de duurzaamheid van de verbinding. Dit geldt ook voor de mogelijke verdeling van gelaste stalen buizen naargelang het om langs- of spiraalvormige buizen gaat.

Naadloze buizen hebben geen verbinding die tot stand komt door de uiteinden aan elkaar te lassen. Dankzij de fabricagetechnologie zijn de buizen door hun naadloosheid geschikt voor projecten waar het risico op lekkage het grootst is. Dit geldt bijvoorbeeld voor industrieën die chemische stoffen bevatten. De beperking van naadloze buizen is de diameter; om technologische redenen is de grenswaarde 508 mm.

De buizen worden in alle bouwsectoren gebruikt. Het toepassingsgebied bestrijkt uitzonderlijk ruime toepassingsmogelijkheden: van randbescherming tot bescherming van uitgravingen. Wegens de duurzaamheid en de sterkte van de materialen worden stalen buizen ook gebruikt om de bodem te verstevigen.

Kraamcadeau met naam

Kraamcadeau met naam, zelf ontworpen!

Je kent het wel, of misschien ook niet. Maar vlak na de geboorte van jouw kindje leef je een beetje in een roes. Er gebeurt van alles. Het ene sla je op en het andere gaat soms aan je voorbij. Je wilt ervoor zorgen dat je alle eerste momentjes van jouw kindje vastlegt. Ik gebruik hier meestal mijn telefoon voor, deze heb ik altijd mee zodat ik altijd mijn kleine trots kan laten zien. Maar toch miste er iets. Mijn telefoon heb ik echt niet 24/7 aan en voor mijn neus liggen. Het liefst wil ik wel 24/7 het veel te lieve lachje van mijn kindje zien. Hier moest ik iets voor verzinnen. Gelukkig kwam ik daar geboortjeplaatje.nl tegen. Ik was meteen verkocht.

Helemaal zelf ontwerpen!

Ik kijk op geboorteplaatje.nl en ik verbeeld mij direct waar ik deze wil neerzetten. Ik zie het al helemaal voor mij. Wat vind ik het fijn dat je het zelf kunt ontwerpen. Zowel de foto als de tekst. Hierbij kies je ook je eigen lettertype zodat je bij je eigen stijl en smaak kunt blijven. Veel foto’s worden zo groot afgedrukt of met grote zware lijsten gemaakt. Dit is gelukkig totaal iets anders. Het is compact en luchtig en heel stijlvol. Het valt op maar het is gelukkig niet te veel aanwezig. Precies waar ik naar opzoek ben. Het glazen plaatje kun je op een eikenhouten voetje zetten. Dit is een optie, maar ik hoefde hier niet lang over te denken. Dit maakt het gewoon helemaal af en staat ook nog eens heel stijlvol.

Wachten duurt helemaal niet lang

Ik ben zo blij met het ontwerp. Ik kan eigenlijk niet wachten totdat ik op bestellen kan drukken. Gelukkig verloopt dit ook allemaal vlot via de website. Nu kan het lange wachten beginnen. Nou ja, lang? Gelukkig niet. Binnen 4-5 werkdagen kun je het pakketje thuis verwachten.
In deze dagen wordt jouw ontwerp in Nederland gemaakt. Dit vind ik eigenlijk wel zo fijn. Dan weet je ook dat het niet uit het verre oosten komt waar ze onder minder goede werkomstandigheden werken.

Uitpakken maar!

Als de deurbel gaat sprint ik naar de voordeur. Het moment dat ik geboorteplaatje.nl zie staan besef ik mij hoe snel het eigenlijk binnen is gekomen. Ik ben heel erg benieuwd en maak het pakket snel open. Ik kan niet anders dan stralen. Ik heb een glimlach van oor tot oor. Wat ziet dit er mooi uit zeg. Het is nog mooier dan dat ik had verwacht. Je kunt je wel een voorstelling maken maar als je het nu in je handen hebt zie je pas echt hoe mooi het is. Ik wist eigenlijk meteen op welke plek in de woonkamer ik hem zal neerzetten. Het staat perfect.

Het straalt pure kwaliteit uit

De kwaliteit van de foto is boven verwachting. Scherp, mooi van kleur en ook van een afstand goed zichtbaar. Het lettertype is strak en duidelijk en ook goed leesbaar. Wat ben ik blij dat ik het eikenhouten voetje erbij heb besteld. Dit staat echt heel stijlvol en de eikenkleur past echt goed bij ieder interieur. Glas oogt soms kil, maar in combinatie met het eigenhout staat hier een heel warm tafereel. Het staat er nu al een tijdje en ik geniet er iedere dag van. Geen grootste dingen aan de muur maar klein, subtiel maar toch echt een blikvanger. Ik heb er zelfs al één besteld als cadeau. Ik kan het jou ook zeker aanraden.

Fotograaf Zwolle

Fotograaf Zwolle

Op zoek naar een fotograaf

Twee jaar geleden heb ik mijn vriendin ten huwelijk gevraagd en inmiddels mag ik ze met veel plezier mijn vrouw noemen. Zoals velen weten, is het plannen van een huwelijk en een groot familiefeest geen sinecure. We hadden al snel een geschikte zaal gevonden en waren vooral nog op zoek naar een fotograaf in Zwolle. Het was voor ons heel belangrijk om een fotograaf in te huren die goed begrijpt hoe onze trouw zal verlopen en wat we precies verwachten van een fotoboek. Een vriend van ons sugereerde Bloomenshoots.nl van Margriet van Bruchem. Na het bekijken van haar portfolio hebben we meteen contact opgenomen.

Persoonlijke touch

We stuurden een mail naar Margriet en de volgende dag hadden we al enkele uitgebreide antwoorden in onze mailbox. Al snel maakten we een afspraak voor een persoonlijk gesprek en het klikte vrijwel meteen. Het is duidelijk dat business hier niet op de eerste plaats komt en Margriet vooral een persoonlijke touch wil geven aan de photoshoots, wat voor unieke plaatjes zorgt. We kozen uiteindelijk voor een uitgebreid pakket met fotoboek en enkele foto’s op groter formaat om in te kaderen.

Een prachtige dag

Toen onze trouwdag was aangebroken, kwam Margriet van Bloomenshoots.nl al erg vroeg naar ons huis om de make-up sessie van mijn verloofde te fotograferen. Ikzelf werd ook al meteen op de gevoelige plaat vastgelegd zodra ik mijn kostuum aan had. Ik ben van nature nogal onzeker over mezelf en mijn uiterlijk, maar Margriet wist me wel op mijn gemak te stellen. Ze maakt grapjes en doet ondertussen voorstellen over posities om aan te nemen, waardoor alles op gemoedelijke wijze verloopt. In de kerk en op het stadhuis cijferde ze zichzelf helemaal weg en liep ze stil in het rond om foto’s te nemen. Vooral de foto van onze eerste kus als getrouwd koppel is schitterend in beeld gebracht. Het is dan ook die foto die we hebben laten uitvergroten.

Geweldig resultaat

De dag was voorbij en Margriet heeft nog enige tijd genomen om de mooiste foto’s te selecteren en hier en daar wat bij te werken. Samen konden we vervolgens kiezen welke foto’s we in het trouwboek wilden en we konden daarbij ook kiezen tussen verschillende soorten boeken. Het eindresultaat is prachtig en mijn vrouw krijgt nog steeds tranen in haar ogen wanneer ze het boek openslaat. De keuze is voor ons dan ook erg vanzelfsprekend. Als we in de toekomst nog eens een fotograaf nodig hebben, kiezen we spontaan opnieuw voor Margriet van Bloomenshoots.nl.

Informatiebeveiliging

Waarom cyberveiligheid zo belangrijk is voor bedrijven

Uw bedrijf is zo veilig als de gegevens waarover u beschikt. Als u wordt gehackt, kan dit leiden tot verlies van persoonlijke en financiële gegevens voor u of uw klanten; verstoring van uw website; of in het ergste geval financieel verlies. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u meerdere systemen installeert om uw netwerk, website, gegevens- en communicatiesystemen te beschermen. Cyberveiligheid is van het grootste belang! Door de volgende stappen te implementeren, kunt u uw beveiligingsniveau drastisch verhogen.

Antivirus software

Een firewall zou uw eerste verdedigingslinie moeten zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de meeste kwaadaardige software en hackpogingen ooit uw netwerk bereiken. Sommige malware zal echter nog steeds verschijnen en daarom moet u antivirussoftware installeren als extra beveiligingsniveau. Hiermee wordt alle ongewenste malware gemarkeerd en in quarantaine geplaatst, zodat deze gemakkelijk kan worden verwijderd. Uw antivirussoftware-updates en scans moeten zo zijn ingesteld dat ze automatisch worden uitgevoerd om menselijke fouten te voorkomen.

Wachtwoorden

Wachtwoorden zijn een andere schakel in deze keten en het personeel moet worden gevraagd om hun wachtwoorden regelmatig bij te werken en lange wachtwoorden te kiezen die bestaan ​​uit een combinatie van letters, cijfers en speciale tekens. Phishing is een andere methode waarmee hackers toegang proberen te krijgen tot informatie, dus laat het personeel weten nooit op links te klikken waarvan ze niet zeker zijn of bijlagen in e-mails van onbekende bronnen te downloaden. Wanneer u de veiligheid van uw bankgegevens overweegt, dient u extra beschermingsniveaus in te voeren bij uw bank, zodat zij altijd een lid van uw team zullen bellen voordat er grote overschrijvingen worden uitgevoerd. Dit betekent dat zelfs als uw bankgegevens gestolen zijn, u een extra veiligheidsmaatregel treft om fraude te voorkomen.

Social engineering

Social engineering is het proces waarbij mensen psychologisch worden gemanipuleerd om persoonlijke informatie vrij te geven. Phishing is een vorm van social engineering, waarbij criminelen profiteren van de natuurlijke nieuwsgierigheid of het vertrouwen van mensen. Een voorbeeld van meer geavanceerde social engineering is met stemmanipulatie. In dit geval nemen cybercriminelen de stem van een persoon op (uit bronnen zoals een voicemail of post op sociale media) en manipuleren deze om vrienden of familieleden te bellen en om creditcardgegevens of andere persoonlijke gegevens te vragen.

Uw communicatiesystemen beschermen

De komst van VoIP en Zoom heeft ons veel meer manieren gegeven om te communiceren, van spraak- en video-oproepen tot instant messaging, online chat en scherm delen. Oproepen kunnen echter worden afgeluisterd, zowel via vaste lijnen als via internet, dus het is van vitaal belang om waar mogelijk codering te gebruiken. Versleuteling is ook belangrijk voor gegevens die in de cloud worden bewaard. U heeft minder controle over de beveiliging van de infrastructuur in datacenters dan op uw eigen netwerk, en als u weet dat de gegevens zelf versleuteld zijn, krijgt u een ander niveau van bescherming. Er moet ook rekening worden gehouden met de veiligheid van uw website, aangezien pogingen om websites te verstoren of gegevens ervan te stelen steeds vaker voorkomen. Zorg ervoor dat uw webmanager alle gevoelige gegevens die van klanten zijn verzameld, codeert, inclusief betalingsgegevens en adresgegevens. Bovendien moet uw website achter een firewall zitten en regelmatig worden gescand op malware. Beveiligingstoepassingen, frequente software-updates en strakke toegangscontrole zijn ook belangrijk.

Noodherstel

Als uw bedrijfsgegevens worden gestolen, uw website wordt gehackt of u de toegang tot uw netwerk verliest, kan uw bedrijf in theorie dagenlang buiten werking zijn en kunt u in die periode een aanzienlijk bedrag aan inkomsten mislopen. Het is een goed idee om een ​​professionele beveiligingsaudit van uw bedrijf te laten uitvoeren om eventuele problemen aan het licht te brengen en vervolgens stappen te ondernemen om de risico’s te verkleinen. Geen enkele beveiliging is echter volledig onfeilbaar en u moet toch plannen voor het onverwachte. Een noodherstelplan is een noodzakelijk onderdeel van elk bedrijf. Het zet u niet alleen aan het denken over waar uw bedrijf mogelijk wordt blootgesteld, maar het kan ervoor zorgen dat u binnen een dag weer aan de slag kunt, mocht het ergste gebeuren. Dit kan het verschil betekenen tussen het overleven of failliet gaan van uw bedrijf na een ernstige cyberaanval en daarom is het de tijd en middelen waard die u er nu aan besteedt.

Bij elke vorm van beveiliging is voorkomen beter dan genezen, dus onderneem zo veel mogelijk stappen om uw gegevens te beschermen. Dit is niet alleen goed voor uw bedrijf en werknemers, maar het is ook geruststellend voor de verkopers en klanten met wie u samenwerkt.

Loopband kopen? Ga voor de beste!

Life Fitness Loopband

Op zoek naar een echt goede loopband? Koop nu een professionele loopband tegen een wel heel aantrekkelijke prijs! De tijd dat dit soort apparaten enkel en alleen in speciale sportzaken te verkrijgen was, is allang niet meer. Tegenwoordig kan iedereen online een fantastische loopband kopen tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Te veel betalen voor deze sportapparatuur is absoluut onnodig. Het aanbod van vele verschillende soorten loopbanden laat bovendien niets te wensen over. Iedereen kan gemakkelijk slagen in het vinden van de beste loopband. Kijk gerust eens wat het uitgebreide online aanbod te bieden heeft. Dit zal zeker goed in de smaak vallen!

De beste loopbanden zijn te vinden op Fitnessapparaat.nl! Dit is een website die zich heeft gespecialiseerd in de beste fitnessapparatuur. Deze webwinkel onderscheidt zich door een zeer breed assortiment tegen lage prijzen. Deze zijn is zeker een aanrader voor degene die op zoek zijn naar een loopband. Ga voor de gewenste loopband tegen een aantrekkelijke prijs! Deze kan gemakkelijk worden gevonden op deze website. Zowel beginners als gevorderden kunnen hier prima terecht. Kies bijvoorbeeld voor een goedkope en eenvoudige loopband of ga voor een wat duurder exemplaar. Allerlei verschillende modellen en merken zijn er verkrijgbaar. Ga ook voor die ene geweldige loopband tegen een aantrekkelijke prijs!

Iedereen kan een goede loopband vinden! Het maakt niet uit hoe het budget is. Vanaf zeer weinig geld kan er al voor een goede loopband worden gekozen. Bijvoorbeeld voor 249 euro is de Christopeit Runner Pro Magnetic loopband al te koop. Dit is een veel verkocht model dat een loopvlak heeft van 110 x 35 cm. Deze loopband is zeer eenvoudig maar heeft desondanks toch 8 programma’s. Voor 50 euro meer beschikt men al over een VirtuFit Totally Foldable TR-50i loopband. Deze is vaak getest als beste koop. Hierbij kan de snelheid vanaf 0.8 tot 12 kilometer per uur worden gekozen. Het loopvlak is net wat breder met 38 x 105 cm. Allerlei verschillende soorten loopbanden zijn er beschikbaar op Fitnessapparaat. Wie op zoek is naar een goede loopband doet er goed aan eens hier te kijken. Ongetwijfeld kan hier een mooie loopband tegen een aantrekkelijke prijs worden gevonden. Alvast veel sportplezier gewenst!